Dodano

Budowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu przy ul. Sienkiewicza

Stan aktualny (budowa zakończona)

Poprzedni etap prac

Poprzedni etap prac

Poprzedni etap prac

Poprzedni etap prac