eRSbet sp z o.o.
ul. Węgierska 119
33-300 Nowy Sącz

telefon: +48 18 441 50 51
telefon: +48 885 556 681
e-mail: biuro@ersbet.pl

NIP 734-353-20-13
REGON 361570427
BDO 000068644
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS
nr KRS 563676 kapitał zakładowy 11 550 000 złotych