Nowy Sącz Dodano

dsc06757

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów kubaturowych dla potrzeb NEWAG S.A. w Nowym Sączu. Wybudowana została hala przemysłowa z budynkiem biurowym, socjalnym i zapleczem technicznym, rozbudowano i zmodernizowano 4 kondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy, wyremontowano i zmodernizowano 3 kondygnacyjny budynek przemysłowy i halę produkcyjna nr 8, a także wyremontowano i zmodernizowano dwa kolejne budynki przemysłowe.

Koordynatorem prac był Rafał Stanuszek.

 

dsc06765 imag0063


Kadra zarządzająca inwestycją
Mieczysław Majchrzak
Kierownik budowy