Dodano

Modernizacja salonu Mercedesa w Brzozie k. Bydgoszczy (kolejny budynek)

Kolejny etap prac (wrzesień 2017 r.)

Kolejny etap prac (październik 2017 r.)

Kolejny etap prac (listopad 2017 r.)