Dodano

Adaptacja istniejącej hali PKP w Łodzi i przystosowanie jej do potrzeb NEWAG S.A. (grudzień 2018 r.)